top of page
beadzilla_UI_UX_template._fotorealistick_obraz_venkovskch_sdel__3454c276-75e5-4c44-b82f-4c

Česká Energetická Síť (ČESN)

Cíl Projektu

Vytvoření decentralizované energetické sítě v České republice, která umožní efektivní distribuci a obchodování s energií mezi domácnostmi a malými podniky s využitím blockchainové technologie.

Klíčové Komponenty

 1. Lokální Energetické Komunity

  • Vytvoření komunitních mikrosítí, které umožní sdílení energie v rámci lokálních oblastí.

  • Zapojení domácností a malých podniků s vlastními zdroji obnovitelné energie (např. solární panely).

 2. Blockchainová Platforma

  • Využití blockchainu pro zajištění transparentnosti, bezpečnosti a efektivity transakcí.

  • Tokenizace energie: Každý vyrobený watt energie bude reprezentován digitálním tokenem na blockchainu.

  • Smart kontrakty: Automatické vykonávání obchodních dohod a transakcí.

 3. Peer-to-Peer Obchodování s Energií

  • Umožnění uživatelům prodávat nebo kupovat energii přímo mezi sebou bez nutnosti zprostředkovatele.

  • Dynamické cenové modely založené na nabídce a poptávce v lokální síti.

 4. Integrace Obnovitelné Energie

  • Podpora instalace solárních panelů a dalších zdrojů obnovitelné energie.

  • Incentivy pro domácnosti a podniky, které přispívají k zelené energii.

 5. Spotřebitelské Rozhraní

  • Vývoj aplikace nebo webové platformy pro snadný přístup k informacím o energetických transakcích a správu účtů.

  • Možnost sledování spotřeby, výroby a obchodování v reálném čase.

 6. Regulační a Právní Rámec

  • Spolupráce s českými energetickými regulačními orgány pro zajištění souladu s místními zákony a předpisy.

  • Zajištění ochrany spotřebitelů a stability sítě.

Potenciální Výzvy

 • Zajištění dostatečné infrastruktury a technologické podpory.

 • Překonání legislativních a regulačních bariér.

 • Vytvoření důvěry a osvěty mezi spotřebiteli a účastníky trhu.

Závěr

Projekt ČESN by mohl představovat revoluční krok v oblasti distribuce energie v České republice, nabízející udržitelnější, efektivnější a demokratičtější přístup k energetice.

bottom of page